– ELÄINLÄÄKÄRI KOTIIN – info@petmobiili.fi | 050 5129490
– ELÄINLÄÄKÄRI KOTIIN – info@petmobiili.fi | 050 5129490

REKISTERISELOSTE

PETMOBIILI OY:N ASIAKASREKISTERIN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § Laatimispäivä 16.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Petmobiili Oy

y-tunnus 2855704-6

Kunnarlantie  55, 02740 Espoo

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Laura Rajakallio,   info@petmobiili.fi

3. Rekisterin nimi Petmobiili Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus = rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaiden lemmikkien hoitoon sekä yhteydenpitoon ja mahdolliseen markkinointiviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaiden henkilötiedot, kuten:

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiakasnumero

Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan lemmikeistä ja niiden käyntihistoriasta terveyden ja sairauksien hoitoa varten.

6. Rekisterin tietolähteet

Petmobiili Oy  tallentaa asiakasrekisteriin asiakkaan itsensä ennen asiakaskäyntiä antamat tiedot sekä eläimen terveystietoja asiakasuhteen aikana.

7. Tietojen luovutukset

Petmobiili Oy ei koskaan luovuta tietojaan kolmansille osapuolille

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on tallennettuna salatun ja suojatun tietoliikenneyhteyden päässä olevassa järjestelmässä, johon pääsy vaatii salasanan. Rekisterin tietoihin pääsemiseen on oikeus vain Petmobiili Oy:n valtuuttamalla henkilökunnalla.

9.  Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus

Asiakkaan on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Asiakkaan tulee tehdä kielto asiakkaaksi liittyessään tai myöhemmin kirjallisesti.

Asiakkaalla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin on hänestä kerätty. Asiakkaalla on myös oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Asiakas voi  myös kieltää Petmobiili Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@petmobiili.fi.

10. Evästeiden käyttö

Petmobiili.fi sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi.

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa  käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeiden avulla kerätään tietoa petmobiili.fi sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla.

Evästeet eivät levitä viruksia tai muita haittaohjelmia, koska ne ovat passiivisia tiedostoja. Sivustolla käytetään kahta erilaista evästetyyppiä: pysyvät evästeet ja väliaikaiset evästeet:

  1. Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi.
  2. Väliaikainen eväste tallennetaan tietokoneelle vain siksi ajaksi, kun käytät verkkosivua.

Jos siakas haluaa välttää evästeiden käytön voi määrittää selaimen asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Miten voin poistaa evästeet käytöstä?
Jos ei halua, että evästeitä käytetään, voi muuttaa selaimen (Intenet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari yms) suojausasetuksia.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailijan IP-osoite
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selain